Dienstag, 4. Dezember 200780-1379 استقلال( تاج- پرسپولیس

یه چیز جالب در مورد استقلال که در دوران شاه نامش تاج بود یک تیم سلتنطی بود و وضعیتش مثل وضعیت رئال مادرید در اسپانیا بودتیمی که از لحاظ مالی هیچ مشکلی نداشت در زمان شاه برای باشگاه تاج ورزشگاههای زیادی ساخته شد اما پس از انقلاب تمام انها از این باشگاه گرفته شد

Keine Kommentare: