Dienstag, 4. Dezember 2007


معرفی تیم: برق شیراز

برق شیراز
سرمربی: بیژن ذوالفقاری نسب
در سال ۱۳۲۵ عده ای جوان علاقمند به فوتبال با رهبری ابراهیم نعمت الهی که در کارخانه چراغ برق کار می کرد تصمیم به تاسیس یک باشگاه فوتبال گرفتند و این کارخانه حمایت مالی تیم را برعهده داشت اما همچنان مشکلات مالی گریبان گیر این تیم بود.
حتی در مقاطعی شهرداری شهر شیراز نیز از حمایت کنندگان مالی این تیم بود. در حال حاضر شرکت برق شیراز این تیم را حمایت می کند.
ورزشگاه اختصاصی:
ورزشگاه حافظیه با گنجایش ۲۰۰۰۰ نفر

Keine Kommentare: